Som en av de første bedriftene i Norge har Trollheim AS i samarbeid med sexolog, politimyndighet og jurist utviklet kurset «Grep for å håndtere overgrep».

Prosedyrer ved overgrep

Kurset skal sette din organisasjon i stand til å handle rett dersom noen i bedriften blir utsatt for et seksuelt overgrep. Vi tilbyr din bedrift en prosedyrepakke som består av:

  • Kurs: ”Grep for å håndtere overgrep”
  • Prosedyrehåndbok

Kurset og prosedyren er tilpasset bedrifter innen arbeids- og inkluderingsbransjen, ASVL og kommunal sektor. Vi kan også tilpasse innholdet til andre bransjer.

Informasjon / bestille kurs:

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Kursansvarlig: Conny Hansen, conny.hansen@trollheim.no
eller ring Trollheim AS, tlf.
71 65 77 77 

Med kurset får du bedre forutsetning for å forstå, forebygge og handle rett hvis en overgrepssituasjon oppstår.

Temaer på kurset:
– begrepsforståelse
– rett reaksjon når en situasjon skulle oppstå
– samhandling med eksterne instanser
– rolleforståelse
– ivaretakelse av offer, antatt overgriper og bedrift

Prosedyreperm

Det er utarbeidet en komplett prosedyreperm som vil bli grundig gjennomgått. Hver bedrift må tilpasse den til lokale forhold. Denne permen kan kursdeltakerne bestille i flere eksemplarer.

Prosedyren er utarbeidet slik at den skal kunne fungere som et praktisk arbeidsredskap ute i hver enkelt avdeling. For arbeids- og inkluderingsbedrifter er den et viktig supplement i forbindelse med  Equass, og oppfyller kravene til sertifisering.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.

Del dette: