Oppsummering-debriefing

Oppsummering - debriefing

I etterkant av en overgrepssituasjon skal offer, organisasjon og øvrige ansatte som har blitt trukket inn i saken bli ivaretatt på en god måte. 

Alle involverte må føle seg trygg på at de har fått den oppfølging de har krav på. Organisasjonens ledelse må klare å sette en sluttstrek og hjelpe bedriften videre. 

Et overgrep som ikke blir håndtert på riktig måte, kan bli en ødeleggende faktor  for en bedrift på sikt. 

Under denne delen ligger det også forslag til innhold for rapportering til de instanser som skal ha dette.

Informasjon / Bestill kurs

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.