Akutt

En akuttsituasjon kan være svært uoversiktlig og det kan være lett å gjøre feil.
Re
sultatet av en akutt hendelse bestemmes blant annet av tid og handling. 

Skal organisasjonen håndtere situasjonen selv eller skal det overlates til politiet? 

Hvem avgjør hvor grensen for et overgrep går?
Når er det et overgrep?
Hva gjør du når offeret er uvillig til å samarbeide? 
Hvordan forholder du deg til antatt gjerningsperson?

Informasjon / Bestill kurs

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.