Overgrep er avdekket

Overgrep er avdekket

Det som skjer i det øyeblikk at et overgrep avdekkes kan i stor grad påvirke utfallet. 

Denne fasen innebærer ofte sterke følelser, manglende oversikt og kaos. Ved å tilegne seg kunnskap om hvordan man bør gå frem, har man mye større sikkerhet for ikke å gjøre feil i denne viktige fasen. 

Våre beslutninger og handlinger i den innledende fasen vil ha stor betydning for om de impliserte parter vil få riktig reaksjon og bistand, eller om situasjonen kommer ut av kontroll.

Dersom et varsel blir håndtert feil kan dette bety at en uskyldig blir dømt, enten juridisk eller på folkemunne. Det kan også få alvorlige konsekvenser for denne personens liv – både familiært, jobbmessig og i sosiale sammenhenger.

For offeret kan feil håndtering føre til manglende eller feil domfellelse, økonomiske tap og store psykiske traumer.

For bedriften handler det om tap av omdømme og tap av kunder. Dette kan gå utover produksjon, salg og andre forhold. Bedriften kan også risikere å komme i et erstatningsansvar for en eller begge parter.

Informasjon / Bestill kurs

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.