Prosedyrer

Prosedyrer

Kurset skal gi deltakerne to ting:

  • Holdninger/kunnskap 
  • Et praktisk verktøy som skal være enkelt å implementere i organisasjonen.

Det praktiske verktøyet kommer i form av en perm som skal tjene som et rammeverktøy for organisasjonen. Den inneholder viktige elementer for å skape en god plattform for å kunne håndtere en potensiell overgrepssituasjon. 

Selve kurset er basert på å la deltakerne «møte seg selv i døren» med tanke på holdninger og kunnskap. Dette er essensielt for å kunne være trygg på at en situasjon ikke blir håndtert feil, – med de konsekvenser dette kan få.

De ansatte må forstå hva prosedyren innebærer for å bruke den riktig. Feil bruk av prosedyren kan gi store konsekvenser. Gjennom kurset får de ansatte lære seg hvordan de kan bruke de ulike delene i prosedyren dersom de blir gjort kjent med et mulig overgrep. 

I løpet av kurset blir permen tilpasset organisasjonens eller bedriftens oppbygging og behov. Prosedyren er utarbeidet slik at den skal fungere som et praktisk arbeidsredskap i hver enkelt avdeling. 

Informasjon / Bestill kurs

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.