Varsle

Varsle

Det er viktig at rollene i organisasjonen er klar på forhånd.

Den enkeltes ansvar må være tilgjengelig og kjent for resten av organisasjonen. 

Kunnskap som er nødvendig må etableres i hele organisasjonen, og ikke minst må alle 
– snakke samme språk 
– ha en felles forståelse av begreper
– være lojal mot bedriftens prosedyre

 

Informasjon / Bestill kurs

Dersom feltet ikke fylles ut sendes faktura til fakturaadressen.

Samarbeidspartnere 

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim AS, Sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.